QUANTUM ART, czyli Kwantowa Sztuka to sztuka, która oddziaływuje na pole kwantowe i potencjały odbiorcy, a także na jego przestrzeń. Obraz może aktywować u odbiorcy spektrum wyższych potencjałów, które do tej pory pozostawały “w stanie uśpienia”, niezauważone, o których istnieniu odbiorca nawet nie zdawał sobie sprawy. Może to dokonywać u odbiorcy kwantowych skoków świadomości, których efektem mogą stać się nowe idee i pomysły, motywacja do działania w określonym kierunku lub w obszarach, które dotąd pozostawały nieodkryte, efektem może być także zainicjowanie głębokiego procesu uzdrawiania i transformacji. To w jaki sposób obraz wpłynie na odbiorcę zależy natomiast w dużym stopniu od tego, jak jego system, pole czy podświadomość/ świadomość są na dany moment skonfigurowane. Może się okazać, że u jednej osoby dany obraz zainicjuje całą serię kwantowych skoków świadomości, a u innej nie będzie to aż tak zauważalne, zawsze jednak jest oddziaływanie – widoczne lub nie. Albo jeden obraz dokona aktywacji, a inny niekoniecznie. Zawsze natomiast warto pozostać otwartym i pozwolić energii emitowanej przez obraz zadziałać, być może to właśnie ta otwartość umysłu umożliwi aktywację. Obrazy QUANTUM ART można wykorzystywać przy medytacji, wystarczy otworzyć się na energię, która z niego płynie i oddychać :). Obrazy uzdrawiają nie tylko nasze życie, ale mają także działanie harmonizujące/oczyszczające przestrzeń – dom/mieszkanie i także mają korzystny wpływ na innych domowników, zwierzęta, a nawet rośliny :). Poniższe zdjęcie wyraźnie pokazuje jak piękną i wysoką energię mają malowane przeze mnie obrazy, roślinki wiedzą co dobre i ciągnie je do światła 🙂

Działanie uzdrawiania w formie obrazu jest dużo bardziej intensywne niż poprzez standardowe sesje kwantowe z uwagi na to, że w kontakcie z obrazem otwartość na boską matrycę u ludzi jest znacznie większa, a potwierdza to nie tylko moje doświadczenie, ale też odczucia i relacje osób korzystających z moich obrazów.

Kluczowym elementem jest struktura potencjałowa artysty, a więc wachlarz uaktywnionych wyższych potencjałów, wtedy kody aktywacyjne mogą zostać osadzone w obrazie. Wiąże się to najczęściej z wysoko rozwiniętą świadomością artysty, ale nie jest to konieczne. Ważne, aby przy wyborze obrazu kierować się intuicją, a więc otworzyć się i wybrać ten, który najbardziej z nami rezonuje. Nasz system dokładnie wie czego mu najbardziej potrzeba na dany moment. Warto zaufać sobie i otworzyć się na nowe możliwości.

Każdy obraz to wizualna reprezentacja fragmentu boskiej matrycy. Każdy obraz to orginał, jest unikatowy i niepowtarzalny, każdy obraz reprezentuje inny obszar boskiej matrycy, która transformuje matrycę każdego, kto na niego spojrzy i się na niego otwiera.

Połączenie z Boską matrycą poprzez obraz automatycznie uruchamia w nas proces kwantowy i kwantowe skoki, niezwykle uzdrawia, oczyszcza, wypełnia przepiękną energią i aktywuje szerokie spektrum niezwykłych potencjałów. Kiedy otworzysz się na tą wysoko wibracyjną przestrzeń, wchodzisz w silne transformacje. Doświadczam tego za każdym razem, kiedy namaluję obraz, a następnie wchodzę w kontemplację tego obrazu lub po prostu patrzę na niego, dotykam go i oddycham głęboko. Czuję wtedy bardzo silne uwolnienie emocjonalne, ale też przypływ wysokich emocji jak zachwyt, wdzięczność, miłość, euforia. Za każdym razem kiedy wchodzimy w kontakt z obrazem, dostrzegamy inne poziomy i warstwy boskiej matrycy w nim zawartej, a wtedy wchodzimy w jeszcze głębsze i szersze spektrum tych niezwykłych potencjałów, uzdrawiania i oczyszczania.  

Reakcje na obrazy

Jak pracować z obrazem?

Zalecam, aby wchodzić w kontemplację obrazu lub po prostu przyglądać się różnych obszarom, elementom i warstwom, oddychać głęboko i wczuwać się w jego wielowymiarowość i wysokie częstotliwości. Fizyczny dotyk obrazu palcami dłoni powoduje kalibracje naszej matrycy energetycznej, czyli regulowane są jej parametry w celu optymalizacji (aby stała się ona możliwie jak najlepiej dostrojona do boskiej matrycy/zestawu matrycy przekazywanych przez obraz)

Zalecam, aby niekoniecznie sugerować się tytułem czy moim opisem, ale swoimi własnymi odczuciami, aby wybrać taki obraz, który czujesz, że najbardziej Cię woła, przyciąga. To oznacza, że ma Ci wiele wspaniałego do przekazania 🙂

Skąd nazwa Youforya Art?

’You’ znaczy z angielskiego 'Ty’, 'for’ znaczy 'dla’, 'ya’ – kolokwialna forma dla 'You’, a więc można przetłumaczyć to jako 'Ty dla siebie’. To jest nawołanie do miłości do siebie i swojego życia, bo to właśnie jest esencją życia w niebie na ziemi. 'Youforya’ oznacza także, że To Ty, z poziomu swojej nadświadomości tworzysz arcydzieło jakim jest Twoje życie. Jest ono niepowtarzalne i unikalne, jak każdy obraz. Jesteś unikalny i niepowtarzalny i każdy obraz utwierdza w tym przekonaniu i pomaga coraz bardziej kochać siebie. Dodatkowo fonetycznie 'Youforya’ brzmi 'juforja’ co ma brzmienie identyczne do angielskiego 'Euphoria’, co oznacza 'euforię’. Taką energię zawierają właśnie moje obrazy – wibrację euforii z tego, jaka wspaniałość drzemie w każdym z nas i do jakich cudów jesteśmy zdolni.

Autor: Agnieszka Noworolska, absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr Fotoniki i Nanotechnologii, terapeutka kwantowa i malarka Quantum Art

Scroll to Top