KWANTOWY SKOK

Czym jest i jak zachodzi?

Autor: Agnieszka Noworolska, absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr Fotoniki i Nanotechnologii

Źródło: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Noworolska

Zanim wyjaśnię czym jest kwantowy skok na poziomie świadomości, powiem czym on jest na poziomie pojedynczego atomu, dla łatwiejszego zrozumienia mechanizmu.

Kwantowy skok na poziomie atomu zachodzi kiedy elektron znajdujący się na określonym poziomie energetycznym zaabsorbuje odpowiednią porcję promieniowania elektromagnetycznego (o energii określanej wzorem E=hv, gdzie v oznacza częstotliwość promieniowania elektromagnetycznego, a h jest stałą Plancka), w wyniku czego elektron przeskakuje na wyższy poziom energetyczny. Absorpcja określonej porcji energii jest konieczna do takiego przeskoku z uwagi na kwantyzację poziomów energetycznych w atomie. W zależności od tego ile energii elektron zaabsorbuje, przeskoczy o jeden lub więcej poziomów.

Innym przykładem kwantowego skoku może być załamanie funkcji falowej elektronu lub fotonu w wyniku aktu obserwacji / pomiaru. Zanim elektron/foton zostanie zaobserwowany, zanim nastąpi pomiar, znajduje się on w superpozycji wielu stanów kwantowych, a więc jego parametry nie są ściśle określone, zachowuje się jak fala. Dopiero po dokonaniu pomiaru/ obserwacji obiera określony stan, dzięki czemu staje się mierzalny jako pojedyncza cząstka. Ten efekt zaobserwowano podczas słynnego eksperymentu Younga i jak mówił Richard Feynmann (noblista w dziedzinie fizyki i pionier nanotechnologii, którą studiowałam) – to właśnie w tym eksperymencie kryją się wszystkie tajemnice mechaniki kwantowej. 

Eugene Wigner, także noblista w dziedzinie fizyki, stwierdził, że wybór stanu kwantowego dokonuje się w świadomości obserwatora. To świadomość redukuje funkcję falową obiektu kwantowego. To odkrycie jest kluczowe w kontekście tego w jaki sposób kreujemy rzeczywistość, o czym powiem dalej.

Mówi się, że przykładem kwantowego skoku jest także efekt tunelowy, czyli przejście elektronu przez barierę potencjału mimo niewystarczającej energii do przeskoku przez taką barierę. Efekt tunelowy polega na tym, że elektron dosłownie „przechodzi przez ścianę”, jeżeli jest ona wystarczająco cienka, zamiast skoczyć ponad nią. To zjawisko jest wykorzystywane między innymi w skaningowej mikroskopii tunelowej, z której korzystałam podczas swoich badań nad materiałami samoogranizującymi, w ramach współpracy z grupą badawczą z Uniwersytetu Harvarda. Publikacje naukowe mojego współautorstwa można znaleźć na moim profilu naukowym na platformie Research Gate

Zanim powiem więcej o kwantowym skoku świadomości i o tym jak możemy takie skoki wykonywać – zobacz przykłady efektów, jakie przyniosły kwantowe skoki świadomości osobom korzystającym z moich sesji kwantowych. To tylko niewielka część takich komentarzy i wiadomości, wiele z nich znajduje się w komentarzach na moich social mediach:

Mechanizm działania kwantowych skoków na poziomie świadomości jest analogiczny do tych na poziomie atomu, elektronu czy innych cząstek elementarnych, jednak dla zrozumienia działania i efektów kwantowego skoku świadomości ważne jest zrozumienie jaki wpływ nasze procesy myślowe mają na naszą rzeczywistość.

Nasze aktualne doświadczenia życiowe, a także nasz stan zdrowia są efektem wielu takich obserwacji/pomiarów. Akt obserwacji/pomiaru dokonuje się poprzez nasze myśli, odczucia, założenia, intencje czy wybory – zarówno świadome jak i nieświadome. Ponad 90% stanowią wybory/myśli/intencje nieświadome. Dowody na to znajdujemy już w epigenetyce, mówi o tym jeden z wybitnych epigenetyków dr Bruce Lipton.

Nasze wybory/intencje/myśli wynikają z wielu przekonań, tzw. filtrów percepcyjnych, wierzeń, emocji i programów umysłu. I kiedy my odinstalowujemy te programy, ściągamy te filtry percepcyjne, to tak jakbyśmy ściągali z oczu ciemne okulary – zamiast szarości widzimy wokół naturalne barwy. Tak więc filtry percepcyjne rzeczywistości powodują, że widzimy świat w sposób zniekształcony, to co widzimy jest iluzją. 

Wszystkie te wspomniane wzorce (np. przekonania, wierzenia, filtry percepcyjne) są jak programy komputerowe zainstalowane w pamięci komputera, w systemie operacyjnym komputera, którymi są tutaj nasza podświadomość i nasza pamięć komórkowa. Każdy z takich programów generuje wiele różnych procesów myślowych, które są właśnie tymi aktami obserwacji kreującymi naszą osobistą rzeczywistość. Więc kiedy chcemy wyeliminować ze swojego życia natłok myśli, zwłaszcza tych nieświadomych, które mają największy wpływ na nasze zdrowie i życie ogólnie, kluczowe jest, aby odistalować ze swojej podświadomości wiele tych programów i wzorców i aby oczyścić pamięć komórkową z wszelkich „plików” wygenerowanych przez te programy. Tymi plikami są np. liczne emocje skumulowane w wyniku różnych doświadczeń oraz zapisy tych doświadczeń. 

Jaki wpływ mają nasze wzorce na nasze doświadczenia?

Przykładowo, kiedy mamy podświadome (czy nawet świadome) przekonanie, które zakłada, że świat jest niebezpiecznym miejscem do życia, mimowolnie tworzymy podświadome myśli i scenariusze, w których zewsząd grozi nam niebezpieczeństwo i wysyłamy sygnał obawy, lęku, strachu, a to jest obserwacja kwantowa, czyli ten akt obserwacji/ pomiaru, który przyciąga do nas takie właśnie możliwości. Wtedy niemal wszędzie dookoła będziemy świadkami aktów agresji, ulicznych bójek, ataków terrorystycznych, ponieważ wszechświat odpowiada na syngały i obserwacje kwantowe, które nasza podświadomość czy świadomość wysyła. Z badań wynika, że te podświadome algorytmy tworzą ponad 90% ludzkich procesów myślowych aktywowanych każdego dnia w umyśle. To właśnie te myśli stanowią większość dokonywanych przez nas aktów obserwacji kwantowych, które tworzą naszą rzeczywistość.

Jako obserwatorzy przyciągamy do siebie rzeczywistość zgodną z naszymi oczekiwaniami/ założeniami – świadomymi lub nie (o tym, że nasza świadomość jest obserwatorem załamującym funkcję falową mówił noblista Eugene Wigner, jak wspominałam wyżej). Nie jesteśmy więc ofiarami losu czy jedynie pionkami w jakiejś grze lub symulacji, jak spekulują zwolennicy teorii spiskowych. Jesteśmy twórcami własnej rzeczywistości. Jesteśmy jednocześnie reżyserem, scenarzystą i aktorem własnego życia, co wynika stricte z kwantowej natury naszej świadomości, która działa w analogii do zjawisk kwantowych obserwowanych na poziomie obiektów mikroskalowych.

Kiedy pozbywamy się masowo tych wszystkich ograniczających programów, wzorców i ich zapisów z pamięci komórkowej, następuje w nas kwantowy skok – a nasze pole energetyczne, pole kwantowe zmienia swoją konfigurację. A kiedy ono zmienia swoją konfigurację – zachodzą zmiany w naszej rzeczywistości, w naszej psychice, a nawet w naszym ciele. 

Skąd o tym wiemy?

Prof. Murray Gell-Mann, noblista z fizyki (1969) stwierdził, że reakcjami w ciele rządzą kwantowe pola komórkowe. To dlatego zmiana konfiguracji pola kwantowego pojedynczych komórek jest tak ważna. Pole kwanotwe każdej komórki nazywamy inaczej pamięcią komórkową i jest to zjawisko badane już od wielu lat. Z badań wiemy, że pamięć komórkowa jest dziedziczona, zawierają się w niej zapisy przeszłych doświadczeń, nie tylko naszych, ale także naszych przodków. To wszystko jest przyczyną tzw. Stresu fizjologicznego, którego skutkiem są wszelkie choroby. 

Terapie kwantowe znacząco wspomagają lub wręcz wyzwalają kwantowe skoki świadomości, ponieważ to one odinstalowują szereg szkodliwych programów, oczyszczają pamięć komórkową/ kwantowe pola komórkowe, w wyniku czego nierzadko dochodzi do natychmiastowych uzdrowień, znaczącej poprawy samopoczucia, a nawet gwałtownych zmian aktualnej sytuacji osobistej czy materialnej. 

Kwantowy skok świadomości zachodzi także kiedy my w sposób świadomy wybieramy konkretną wersję naszej rzeczywistości, lub kiedy diametralnie zmieniamy swoją postawę w stosunku do pewnych aspektów rzeczywistości. Zmiana naszej perspektywy postrzegania jest jak przeskok elektronu na inny poziom energetyczny, inną orbitę. Z wyższej perspektywy nasza świadomość dostrzega znacznie szersze spektrum możliwości. To tak, jakbyśmy z perspektywy poczwarki pełzającej po ziemi nagle wzbili się w perspektywę motyla latającego wysoko ponad powierzchnię ziemi. Widzimy (dosłownie) o niebo więcej. Zaczynamy dostrzegać elementy oraz możliwości, które były dla nas ukryte bądź wręcz nieosiągalne wzrokiem czy też umysłem, ponieważ nie pozwalała na to nasza perspektywa postrzegania.

Max Planck, kolejny noblista z Fizyki potwierdził to mówiąc „kiedy zmienisz sposób w jaki patrzysz na wszystko, wszystko na co patrzysz zmienia się”.

Zmiana patrzenia, postrzegania czy perspektywy, a więc kwantowy skok, zachodzi w praktyce, kiedy decydujemy się zmienić swoje utarte przekonania na jakiś temat, kiedy decydujemy się odpuścić ciężar swojej przeszłości, kiedy decydujemy się wybaczyć sobie czy innym, kiedy decydujemy się zacząć robić coś zupełnie nowego, innego lub w zupełnie inny, nowy sposób.

Tak więc w pewnych wypadkach kwantowy skok w naszej świadomości a tym samym rzeczywistości dokonywany jest kiedy my w sposób świadomy wybieramy konkretną wersję naszej rzeczywistości, konkretny potencjał. Kiedy decydujemy, że chcemy czegoś konkretnego doświadczyć lub decydujemy się podjąć pewien wybór. Kwantowy skok może być dokonany poprzez zdecydowaną świadomą intencję, jak na przykład “zasługuję na cudowną relację, lepszą pracę, więcej pieniędzy, pozbywam się ze swojego życia tego szkodliwego nawyku, tego uzależnienia” i tak dalej. Jeżeli intencja jest zdecydowana i podjęta z dużą mocą, sygnał, który poprzez tą intencję wygenerujesz będzie wystarczająco silny, wtedy dotychczasowe blokujące programy (będące źródłem tych niechcianych doświadczeń) zostaną nadpisane nowym programem, którym jest Twoja intencja. Czyli na przykład dotychczasowy podświadomy program „nigdy nie będę miał satysfakcjonującej relacji” zostanie automatycznie nadpisany programem „zasługuję na lepszą relację”. Wtedy w Twojej świadomości czy podświadomości następuje kwantowy skok, a w Twoim polu energetycznym dochodzi do zmiany konfiguracji, zmiany polaryzacji i zaczynasz przyciągać do siebie doświadczenia zgodne z Twoją intencją. Ponieważ powołałeś do życia określony potencjał z pola energii punktu zerowego, na takiej samej zasadzie jak działa to w eksperymencie Younga. Twój wybór jest obserwacją załamująca funkcję falową. Z superpozycji wielu możliwości materializuje się jedna mierzalna możliwość. W efekcie w Twoim życiu nastąpi seria synchronicznych wydarzeń, które finalnie doprowadzą Cię do upragnionych wspaniałych doświadczeń, zgodnych z Twoją intencją i pragnieniem.

Wpływ intencji na naszą rzeczywistość/ materię pokazano w wielu badaniach, np. nad strukturą DNA. Okazuje się, że poprzez intencje wysłane w odpowiedni sposób (w tak zwanym stanie koherencji serca) helisy DNA ulegają rozdzieleniu lub złączeniu, w zależności od tego jaka intencja jest wysyłana do probówki z DNA. 

Wpływ intencji w stanie koherencji serca na materię potwierdziłam także podczas własnej pracy laboratoryjnej. Przez lata zajmowałam się badaniem nanomateriałów samoorganizujących osadzonych na powierzchni złota. Badania te były wykonywane we współpracy z grupą badawczą w Uniwersytetu z Harvarda. Moim zadaniem było obrazowanie powierzchni tych struktur za pomocą wspomnianej skaningowej mikroskopii tunelowej. Problem polegał na tym, że przez bardzo długi czas nie byłam w stanie uzyskać wyraźnego i stabilnego obrazu tych struktur, nawet z pomocą mojego profesora. Obraz na ekranie komputera wciąż zawierał dużo szumów, mimo, że wielokrotnie ponawialiśmy proces tworzenia próbek, zmienialiśmy całe spektrum parametrów pomiarowych i to trwało do pewnego przełomowego momentu.

Pewnego dnia, zainspirowana badaniami nad wpływem intencji w stanie koherencji serca na strukturę dna, pomyślałam, że wykonam taki eksperyment na moich próbkach – ponieważ niezalżenie od tego czy mamy do czynienia z DNA czy z nanomateriałami – jest to materia złożona z atomów, a więc elektronów i innych cząstek elementarnych, na którą możemy mieć wpływ, tak jak w słynnym eksperymencie Younga. Tak więc wyraziłam intencję, aby moje próbki pod mikroskopem ujawniły mi swoją strukturę, abym mogła zobaczyć ich wyraźny obraz. W tym samym czasie weszłam w bardzo silny stan koherencji serca, aby wzmocnić swoją intencję. Nie oczekiwałam zmiany, po prostu trwałam w stanie koherencji serca. Po 2 minutach obraz na ekranie zacżął sie diametralnie zmieniać. Z szumu i chaosu wyłoniła się uporządkowana struktura molekuł, taka jakiej spodziewał się mój profesor. Nie wierzył własnym oczom, kiedy to zobaczył, dla nas obojgu był to duży sukces. I tylko dlatego te obrazy mogły pojawić się w publikacji naukowej opublikowanej z grupą badawczą z Harvarda pod kierownictwem profesora o największej na świecie liczbie cytowań publikacji naukowych. Publikacje są dostępne na wspomnianym profilu naukowym na platformie Reseach Gate. 

W analogii do kwantowych skoków elektronów w atomie – kwantowe skoki świadomości zachodzą w wyniku absorpcji światła z poziomu naszej nadświadomości (o nadświadomości mówił już wybitny Carl Gustaw Jung, uznany przez Freuda za swojego najwybitniejszego ucznia) oraz w interakcji z tzw. w fizyce polem energii punktu zerowego, które jest określane jako pole nieograniczonych potencjałów i energii. 

Nadświadomość jest obiektem, o którym nauka wie obecnie bardzo niewiele, ponieważ dostępne obecnie na świecie metody pomiarowe są zbyt ograniczone, aby to odkryć i zbadać. Niemniej jednak, kwantowe skoki świadomości, natychmiastowe uzdrowienia z „nieuleczalnych” chorób i nagłe transformacje sytuacji osobistej czy materialnej przydarzają się każdego dnia milionom ludzi korzystającym z terapii kwantowych na całym świecie, w tym tysiącom osób, które korzystają z mojej pracy, dlatego nie jest to kwestia ślepej wiary, a fakt, doświadczany namacalnie, często też stwierdzany przez lekarzy, gdyż nie brakuje przypadków osób, które były zapisane na operację, a po mojej sesji kwantowej podczas badań lekarz stwierdzał, że operacja się nie odbędzie, bo wyniki są prawidłowe. Nie brakuje także lekarzy i psychologów, którzy uczyli się ode mnie o kwantowych skokach i uzdrawianiu. Doświadczenia i fakty stwierdzane przez miliony osób na całym świecie, w tym naukowców czy lekarzy, są wystarczającym dowodem.

Jedna z interpretacji mechaniki kwantowej to interpretacja wielu światów. Jest to jedno z wyjaśnień zachowania cząstek elementarnych w eksperymencie Younga. Niektórzy naukowcy przypuszczają, że w akcie obserwacji obiektu kwantowego, on z nieskończonej ilości możliwości obiera jeden stan, dlatego widzimy go w konkretnym punkcie na ekranie, a pozostałe możliwości funkcjonują w tzw. rzeczywistościach równoległych, więc de facto taki elektron istnieje w wielu miejscach naraz, ale tylko jedna jest przez nas wybrana i postrzegana. Jeżeli przyjmiemy, że teoria kwantowa działa nie tylko w mikroskali, ale też w pewnych warunkach także w makroskali, na co zresztą są już dowody (np. kondensat Bosego- Einsteina, który w określonych warunkach przejawia właściwości kwantowe) – to możemy odnieść tą interpretację nie tylko do elektrony, ale także do człowieka. Zatem, jeżeli elektron może istnieć w wielu miejscach naraz/ w równoległych rzeczywistościach, to człowiek też. I teraz, kiedy wyjdziemy z założenia, że nasza aktualna rzeczywistość jest jedną z nieskończonej ilości możliwości, które funkcjonują jako równoległe rzeczywistości, to możemy dokonać przeskoku do tej równoległej rzeczywistości, czy też na tzw. inną linię czasu, w której nasze życie wygląda inaczej. I z tej wersji kwantowych skoków świadomości korzysta już miliony ludzi na świecie, kreując w ten sposób wymarzoną dla siebie rzeczywistość. 

Moje osobiste doświadczenia i badania pokazują mi wyraźnie, że 

CUDA NIE ZDARZAJĄ SIĘ WBREW NATURZE, ALE WBREW TEMU CO WIEDZIELIŚMY O NATURZE

Aktualnie nauka wciąż wie zbyt mało, aby wyjaśnić nam stricte funkcjonowanie różnych „niewyjaśnialnych zjawisk”, jak np. natychmiastowe uzdrowienia z „nieuleczalnych chorób”, których sama byłam nie tylko świadkiem, ale w pewnym sensie wykonawcą.

W jaki sposób w praktyce możemy wpływać na swoją rzeczywistość, na materią i jak możemy wykonywać kwantowe skoki do wymarzonej rzeczywistości? 

Nie tylko ja sama, ale też wiele osób, które pracowały ze mną, nierzadko zaczęły doświadczać diametralnych transformacji i cudów w swojej rzeczywistości.

Swój pierwszy silny kwantowy skok przeżyłam w wieku ok. 14 lat, kiedy z największej łamagi z wfu w szkole, dosłownie z wf-u na wf wskoczyłam prawię na najwyższy level umiejętności technicznych z różnych dyscyplin, co wprawiło w szok moich nauczycieli i innych uczniów, którzy byli tego świadkami. W krótkim czasie zaczłęłam jeździć na zawody jako zawodniczka w pierwszym składzie. Po ok. 10 latach zdobyłam mistrzostwo Polski w Jiu-jitsu brazylijskim (w swojej kategorii). Jiu-jitsu brazylijskie jest najskuteczniejsza sztuką walki na świecie, dlatego jest to istotny element szkolenia między innymi kadr policyjnych. 

Wtedy, w wieku 14 lat kwantowy skok spowodował nie tylko diametralny wzrost moich umiejętności fizycznych, ale także w zakresie języków obcych, przedmiotów ścisłych i zdolności plastycznych. Wygrywałam wiele konkursów, w tym zbodyłam 1sze miejsce w wojewódzkiej olimpiadzie z języka niemieckiego, w której na najwyższym szczeblu brały udział wyłącznie dzieci dwujęzyczne, które mieszkały wiele lat w krajach niemieckojęzycznych lub uczniowie klas o profilu języka niemieckiego. Ja sama miałam zaledwie 1 godzinę języka niemieckiego w tygodniu, a większość uczyłam się sama lub spotykając indywidualnie z moją nauczycielką. 

Dopiero po latach byłam w stanie zrozumieć jak to się stało, w jaki sposób zadział się wtedy we mnie kwantowy skok. Tak więc moje odkrycia na temat kwantowych skoków bazują nie tylko na opisanej wyżej teorii, ale także na moich własnych badaniach i wieloletnich doświadczeniach. 

Jeżeli chcesz doświadczyć kwantowych skoków do swojej wymarzonej rzeczywistości – zapraszam Cię na jeden z moich bestsellerowych kursów MANIFESTACJI OBFITOŚCI.

Mimo namów i próśb mojego promotora, abym kontynuowała karierę naukową robiąc doktora we współpracy z Havardem, postanowiłam odejść z uniwersytetu, aby zacząc pracować z ludźmi. Już wtedy fascynowałam się terapiami kwantowymi, które spowodowały, że byłam świadkiem cudownych uzdrowień u siebie, ale też u osób, na których takie terapie wykonywałam. Znikały uzależeniania, depresje i wiele innych problemów zdrowotnych. 

System uzdrawiania/ transformacji problemów zdrowotnych i życiowych zwany jest matrycą energetyczną. O matrycy energetycznej, o naukowych podstawach uzdrawiania i o tym jak możemy aktywować w sobie zdolność uzdrawiania uczę w moim największym kursie MISTRZ UZDRAWIANIA, który stworzyłam na prośbę wielu moich klientów. Uczę tam wielu narzędzi uzdrawiania, także moich autorskich, których efekty działania widać w setkach opinii o cudownych transformacjach moich klientów. Więcej o terapiach kwantowych mówię w wykładzie dla marki estGen TUTAJ oraz w NAGRANIU.

KWANTOWE SKOKI prowadzę aktualnie na wiele różnych sposobów, między innymi poprzez specjalnie skonstruowane prowadzone MEDYTACJE KWANTOWE, a SESJE KWANTOWE W GRUPIE, a także poprzez OBRAZY TERAPEUTYCZNEJeżeli masz pytanie o SESJE INDYWIDUALNE – PRZECZYTAJ. Moją specjalizacją jest otwieranie na:

  • OBFITOŚĆ FINANSOWĄ,
  • MIŁOŚĆ i MIŁOŚĆ DO SIEBIE
  • HARMONIJNE RELACJE
  • PASJĘ, WYMARZONĄ PRACĘ
  • DOSKONAŁE ZDROWIE
  • WYŻSZY POTENCJAŁ, WYŻSZE ZDOLNOŚCI (np. Uzdrawiania)
  • INTUICJĘ

Jeżeli czujesz, że brakuje Ci w życiu radości, spełnienia, sensu, inspiracji, miłości, obfitości – zapraszam do KURSÓW i SESJI KWANTOWYCH.

Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które pomogą Ci w dokonywaniu wysokich kwantowych skoków, dzięki którym już tysiące osób doświadcza cudów – zapisz się do newslettera i odbierz w prezencie darmowego E-BOOKA. Subskrybuj także kanał You Tube, Facebook,  Instagram

Chcesz wiedzieć więcej o kwantowym skoku i o tym jak działają terapie kwantowe? Zobacz:

KWANTOWE SKOKI ŚWIADOMOŚCI to przestrajanie i wznoszenie świadomości poprzez uwalnianie jej z ograniczeń.

KWANTOWY SKOK oznacza przełamanie bariery ograniczeń ludzkiego umysłu i wzbicie w przestrzeń, w której nasza świadomość obiera wyższą, znacznie bardziej nieograniczoną perspektywę obserwacji niż dotychczas. 

Seria kwantowych skoków świadomości pozwala nam naturalnie i bez wysiłku przyciągać do naszej rzeczywistości to czego naprawdę pragniemy, dlatego, że to nasza świadomość w akcie kwantowej obserwacji dokonuje wyboru konkretnego potencjału, czy też możliwości albo scenariusza wydarzeń i to co wybieramy dąży do przejawienia, do materializacji w naszej rzeczywistości.

Kwantowa obserwacja to akt, który zmusza obiekt obserwacji do obrania jednego potencjału/jednej możliwości i „zmaterializowania” jej w rzeczywistości. Dopóki nie nastąpi obserwacja – obiekt badań pozostaje w stanie superpozycji różnych stanów (co nazywane jest także stanem neutralnym), a więc teoretycznie funkcjonuje w wielu potencjałach jednocześnie i wszystkie możliwości są prawdopodobne.

Eugene Wigner, noblista w dziedzinie fizyki, stwierdził, że wybór stanu kwantowego dokonuje się w świadomości obserwatora. Świadomość redukuje kwantową falę prawdopodobieństwa tak, że obiekt kwantowy obiera określony stan, a więc de facto to świadomość kreuje rzeczywistość.

Akt kwantowej obserwacji dokonywany jest z każdego poziomu naszej świadomości, także z poziomu podświadomego czy nieświadomego. W podświadomości zakodowane są przeróżne filtry percepcyjne, często zniekształcające nasz obraz rzeczywistości, a są nimi nasze przekonania i programy. To tak jakbyśmy zakładali okulary przyciemniające lub o zabarwionych szkłach, przez które rzeczywistość wygląda nieco inaczej niż bez tych okularów. To właśnie przez pryzmat tych podświadomych zniekształcających filtrów dokonywane są obserwacje kwantowe, które kreują niekorzystną dla nas rzeczywistość.

W momencie kiedy my odkrywamy w sobie te algorytmy, te blokujące filtry, a więc przekonania i programy, możemy je odinstalować ze swojej pamięci komórkowej. W momencie odinstalowania następuje kwantowy skok i nasza rzeczywistość zaczyna ulegać transformacji. Takich blokujących programów wirusowych w ludzkiej podświadomości jest ogrom, a większość z nich przenoszona jest z DNA. Im więcej tych algorytmów odinstalujemy, tym bardziej nesze życie ulega transforacji, na każdej możliwej płaszczyźnie.

KWANTOWY SKOK jest jak przekręcenie klucza w zamku zamkniętych drzwi. Nagle możemy je otworzyć. Twoja nadświadomość ma klucze do wszystkich zablokowanych w Tobie drzwi. Drzwi do pełnego zdrowia, drzwi do radości i pasji życia, drzwi do obfitości finansowej i sukcesu, drzwi do odmładzania ciała, do harmonijnych relacji, do cudownej miłości, drzwi do NIEBA NA ZIEMI…

Wystarczy, że sięgniemy po te wszystkie klucze i otworzymy wszystkie te drzwi, jedne po drugich. Wiem jak trudno jest to czasem zrobić samodzielnie, dlatego jestem tu,aby pomóc. Jeżeli trudno jest Ci sięgnąć po ten klucz bądź otworzyć dowolne zablokowane w Tobie drzwi, mogę pomóc Ci po niego sięgnąć, przekręcić klucz w drzwiach i pociągnąć za klamkę.

Kwantowe skoki prowadzą nas do życia pełnego cudów. Cuda nie zdarzają się w opozycji do praw natury, ale w opozycji do tego co my dotąd wiedzieliśmy o prawach natury. Seria kwantowych skoków aktywuje w nas geniusz. Stajemy się geniuszami w dowolnej dziedzinie, którą się zajmujemy i która jest naszą pasją. Zaczynamy odczuwać coraz głębszy wewnętrzny spokój i radość życia. Kwantowe skoki automatycznie aktywują w nas procesy samouzdrawiania i odmładzania.

Każdy kwantowy skok to kolejny szczebel na drabinie do Twojego Nieba na Ziemi, które zdecydowanie jest osiągalne dla każdego. Kwantowy Skok zaczyna się od Twojej decyzji, aby uwolnić stare ograniczenia, blokady mentalne i emocjonalne. Kolejny istotny czynnik decydujący o tym jak wysoki skok wykonasz to Twoja wewnętrzna gotowość na zmianę.

Dzięki KWANTOWYM SKOKOM świadomości: * przyciągamy do siebie obfitość * pogłębia się wewnętrzny spokój * rodzi się pasja i radość życia * aktywuje się geniusz * uzdrawianie i odmładzanie samoistnie aktywują się w ciele… i wiele innych

NIE ISTNIEJE PRZESZKODA, KTÓREJ KWANTOWY SKOK NIE MOŻE POKONAĆ. MUSIMY JEDYNIE ODWAŻYĆ SIĘ SKOCZYĆ

Każde nagranie, artykuł, książka, medytacja czy sesja, które publikuję i prowadzę oraz każdy obraz, który maluję, może poprowadzić Cię do KWANTOWEGO SKOKU ŚWIADOMOŚCI. Im więcej i im większych kwantowych skoków wykonasz, tym więcej i tym większych cudów zaczniesz doświadczać w swoim życiu.

Agnieszka Noworolska

Scroll to Top