PSYCHOLOGIA KWANTOWA

Psychologia kwantowa wychodzi z założenia węgierskiego noblisty w dziedzinie fizyki Eugene Wignera, że ludzka świadomość funkcjonuje w oparciu o teorię kwantowej obserwacji. Z tej teorii wiemy, że dopóki nie nastąpi obserwacja – obiekt badań pozostaje w stanie superpozycji różnych stanów (co nazywane jest także stanem neutralnym), a więc teoretycznie funkcjonuje w wielu potencjałach jednocześnie, dopóki nie nastąpi obserwacja, która „każe” obiektowi obrać jeden potencjał i go „zmaterializować” w rzeczywistości. To opisuje właśnie eksperyment myślowy z dość znanym powszechnie kotem Schrödingera.

Wigner stwierdził, że wybór stanu kwantowego dokonuje się w świadomości obserwatora. Świadomość redukuje kwantową falę prawdopodobieństwa tak, że obiekt kwantowy obiera określony stan, a więc de facto to świadomość kreuje rzeczywistość. Zostało to pokazane w bliźniaczych doświadczeniach Younga wykonanych przez różne grupy badawcze, gdzie fotony/elektrony zachowywały się inaczej mimo zachowanych warunków eksperymentu.

Rzeczywistość jakiej każdy człowiek doświadcza w codziennym życiu jest wypadkową mnóstwa takich obserwacji, dokonywanych na różnych poziomach naszej świadomości, przede wszystkim na poziomie podświadomym. W podświadomości zakodowane są wzorce myślowe i przekonania będące filtrami percepcyjnymi, przez które nasza podświadomość dokonuje obserwacji kwantowych. Wiele z tych filtrów zniekształca obraz rzeczywistości i tworzy obserwacje, które nie są dla nas korzystne. Przykładowo, kiedy mamy podświadome przekonanie, które zakłada, że świat jest niebezpiecznym miejscem do życia, mimowolnie tworzymy podświadome myśli i scenariusze, w których grozi nam niebezpieczeństwo i wysyłamy sygnał obawy, lęku, strachu, a to jest obserwacja kwantowa, która przyciąga do nas takie właśnie możliwości. Wtedy niemal wszędzie dookoła będziemy świadkami aktów agresji, ulicznych bójek, ataków terrorystycznych, ponieważ wszechświat odpowiada na syngały i obserwacje kwantowe, które nasza podświadomość czy świadomość wysyła. Z badań wynika, że te podświadome algorytmy tworzą ponad 90% ludzkich procesów myślowych aktywowanych każdego dnia w umyśle. To właśnie te myśli stanowią większość dokonywanych przez nas aktów obserwacji kwantowych, które tworzą naszą rzeczywistość.

Jako kwantowi obserwatorzy przyciągamy do siebie rzeczywistość zgodną z naszymi nieświadomymi najczęściej założeniami/oczekiwaniami. Nie jesteśmy więc ofiarami losu czy jedynie pionkami w grze. Jesteśmy twórcami własnej rzeczywistości. Jesteśmy jednocześnie reżyserem, scenarzystą i aktorem własnego życia.

Podświadome przekonania i wzorce myślowe są w większości przenoszone z DNA i następnie kodowane w naszej pamięci komórkowej. To właśnie one piszą scenariusz doświadczeń w naszym życiu i zapisy tych doświadczeń również są kodowane w pamięci komórkowej. Dziedziczenie podświadomych wzorców zostało udowodnione już w wielu eksperymentach.

Jeden z ciekawych przypadków rysuje się następująco: w jednym z eksperymentów myszom podawano do jedzenia wiśnie i w tym samym momencie przykładano im do ciała napięcie elektryczne (lekkie kopnięcia prądem). Okazało się, że kolejne pokolenia tych myszy podczas jedzenia wiśni (bądź jedynie wyczuwania ich zapachu) wytwarzały w ciele mierzalne reakcje na kopnięcie prądem, mimo, że nie przykładano im żadnego napięcia. Myszy te znajdowały się w stanie stresu, mimo, że nie było to wynikiem ich własnych doświadczeń, a jedynie ich przodków.

U ludzi przenoszenie algorytmów działa w analogiczny sposób, czyli ludzka podświadomość/pamięć komórkowa nosi mnóstwo tego typu zapisów, niekoniecznie korzystnych w codziennym życiu, w dodatku aktywowanych wielokrotnie każdego dnia pod wpływem wielu bodźców, co wywołuje u ludzi podświadome reakcje i stany stresowe. Zdecydowana większość ludzi w dzisiejszym świecie żyje w stanie permanentnego stresu fizjologicznego, nawet jeśli człowiek świadomie nie czuje się zestresowany. Wyraźnie pokazały to analizy zmienności rytmu zatokowego na grupach ludzi (pomiar aktywności układu autonomicznego serca ), co zostało opisane w książce “Kod uzdrawiania” Alexa Loyda i Bena Johnsona, amerykańskiego lekarza onkologa. Taki stres wytrąca organizm z równowagi i powoduje cały szereg dolegliwości natury fizycznej i psychicznej.

Podświadomość działa więc jak potężny system operacyjny, gdzie wgrywana jest cała masa programów (także poprzez nasze własne doświadczenia). Tak jak na komputerze. I na szczęście, jak dowodzi psychologia kwantowa, tak jak w komputerze – można te programy odinstalowywać i instalować nowe, w ten sposób redukując niekorzystne algorytmy, które są odpowiedzialne za nieświadome i niekorzystne obserwacje kwantowe w naszym codziennym życiu. A pamiętajmy, że to obserwacje kwantowe malują obraz naszej rzeczywistości. Obserwacja kwantowa może zachodzić również świadomie, poprzez wyobraźnię i towarzyszące jej odpowiednie odczucia. I co ciekawe, te świadome wizualizacje połączone z silnym odczuciem o wysokiej wibracji (np. uczuciem radości, euforii, miłości, wdzięczności, inspiracji) mogą oddziaływać na algorytmy podświadome, czyli dosłownie oczyszczać podświadomość z wszelkich niekorzystnych programów i danych. Wtedy w naszej świadomości następuje coś, co nazywamy KWANTOWYM SKOKIEM.

Psychologia kwantowa oferuje bardzo proste i skuteczne narzędzia do oczyszczania pamięci komórkowej/podświadomości i dokonywania kwantowych skoków świadomości. Narzędzia te bazują w dużej mierze na prostych wizualizacjach, które aktywują energie z nielokalnego pola kwantowego, aby działały zgodnie z intencją kwantowego obserwatora (naszej świadomości). W przestrzeni tego pola znajduje się ogrom energii w stanie neutralnym, gotowej aktywować się i służyć Ci zgodnie z Twoją intencją. Pamiętaj jednak, że jeżeli wysyłasz w pole sygnał pełen wątpliwości, sceptycyzmu czy nieufności w swoją możliwość kreacji, to to również jest rozkaz dla energi – “nic nie róbcie, bo ja i tak nie wierzę, że mam moc tworzenia mojej rzeczywistości”. A energie “odpowiedzą” – “Twoje życzenie jest dla nas rozkazem”, a następnie nie zrobią nic.

W procesie wizualizacji fala prawdopodobieństwa energii w nielokalnym polu kwantowym ulega redukcji do wybranego stanu. W takim procesie następuje więc ukierunkowanie energii (która do tej pory była w superpozycji nieskończonej ilości stanów, a więc w stanie neutralnym), tak aby działała zgodnie ze świadomym wyborem.

Psychologią kwantową zajmuję się już od ponad 10 lat, zaczęłam niedługo po rozpoczęciu studiów Nanotechnologii, która bazuje całkowicie na fizyce kwantowej. Chcę podzielić się z Tobą wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają osiągnąć w życiu obfitość, szczęście, radość, pełne zdrowie, sukcesy i cele, do których dążymy. Psychologia kwantowa pomogła mi pokonać liczne bariery psychiczne, dolegliwości zdrowotne, ale także osiągać sukcesy w wybranych przeze mne dziedzinach (jak na przykład mistrzostwo Polski w brazylisjkim jiu-jitsu), także pomogła mi i innym osobom, z którymi pracowałam – przyciągnąć większą obfitość finansową.

Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi materiałami, które pomogą Ci w dokonywaniu kwantowych skoków/transformacji, zachęcam do subskrybcji na samym dole strony pod tym artykułem, na kanale You Tube, Facebooku czy Instagramie.

Z miłością,

Agnieszka Noworolska

Scroll to Top