Były już przypadki niezwykłych uzdrowień po tej sesji:

W czasie sesji intensywnie oczyszczana jest pamięć komórkowa z zapisów przejętych z karmy narodowej, z pola morficznego narodu. W szczególności uwalniane są:

  • Programy podtrzymujące przywiązanie do karmy narodowej
  • Wspomnienia komórkowe z doświadczeń II wojny światowej, obozów koncentracyjnych, ciężkiej pracy itp.
  • Traumy mordowania polskich elit (co blokuje w szczególności na połączenie się ze swoim wyższym potencjałem, geniuszem, talentami)
  • Traumy rozbiorów Polski, programy bezsilności i beznadziei
  • Programy pracy niewolniczej, pracy za bardzo małe pieniądze, blokady finansowe
  • Programy straty, bólu, rozpaczy w wyniku utraty wszystkiego
  • Blokady na odwagę, aby żyć w zgodzie ze sobą, w wolności, suwerenności
  • Klątwy narodowe i poczucie winy będące ich punktem wpustowym

Sesja jest zmontowana z piękną muzyką. Czas trwania: 31:34 min

Moim priorytetem jest przynieść Ci największą wartość i najszybsze transformacje w najkrótszym możliwym czasie. Mam w tym ogrom doświadczenia i rewelacyjne efekty, zarówno w pracy własnej jak i z innymi, bo już tysiące osób doświadcza cudów w pracy ze mną, co potwierdzają niezwykłe OPINIE. W krótkim czasie jestem w stanie przekazać Ci moc transformacji i esencję wiedzy, która wypływa z 20 lat mojego doświadczenia i setek tysięcy godzin pracy własnej z pomocą największych Wzniesionych Mistrzów. To czym się dzielę pozwoliło mi zbudować rzeczywistość, o której kiedyś nawet nie ośmieliłam się marzyć…

Scroll to Top