Poczuj swoją wartość i przyciągaj z łatwością to czego pragniesz

Reakcje uczestników sesji kwantowej "POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI"

 

“KWANTOWY SKOK DO POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI” to NIEZWYKŁA SESJA KWANTOWA, która pomoże Ci w bardzo prosty sposób poznać i uwolnić nieuświadomione i głęboko zakorzenione przyczyny niskiego poczucia własnej wartości. Podczas sesji wykorzeniane są wzorce uzależniania swojej wartości od oceny innych, poczucie winy wstyd, traumy przemocy i wiele innych traum z okresu dzieciństwa i szkoły, które rzutują najsilniej na postrzeganie swojej wartości. Wykonywane jest także nastrajanie kwantowe do programów najwyższego poczucia własnej wartości.

CZAS TRWANIA SESJI AUDIO: 38:27 min

Moim priorytetem jest przynieść Ci największą wartość i najszybsze transformacje w najkrótszym możliwym czasie. Mam w tym ogrom doświadczenia i rewelacyjne efekty, zarówno w pracy własnej jak i z innymi, bo już tysiące osób doświadcza cudów w pracy ze mną, co potwierdzają niezwykłe OPINIE. W krótkim czasie jestem w stanie przekazać Ci moc transformacji i esencję wiedzy, która wypływa z 20 lat mojego doświadczenia i setek tysięcy godzin pracy własnej

Aspekty uzdrawiane w czasie sesji:

 • Przekonania, że jedynie ocena innych ludzi, ocena autorytetów, nauczycieli, profesorów, współpracowników, szefów, członków rodziny, przyjaciół czy partnerów definiuje Twoją wartość i jeżeli ktokolwiek krytykuje Cię za cokolwiek, oznacza to, że nie jesteś wystarczająco dobry/a
 • Wzorce „nie jestem wystarczająco dobry”, „jestem gorszy/a od innych”, „jestem złym dzieckiem, złym uczniem, złą siostrą/bratem”.
 • Doświadczenia związane z byciem ukaranym czy krytykowanym, przez rodzica, opiekuna, nauczyciela, profesora, szefa, czy kogokolwiek innego, które utrwaliły w Tobie przekonanie o byciu złym człowiekiem, a tym samym obniżyły Twoje poczucie własnej wartości.
 • Traumy, przekonania i emocje nabyte i skumulowane w latach szkolnych, związane z systemem oceniania i porównywania/ z testami/ egzaminami/ rankingami/ konkursami/ wywiadówkami, które na jakimkolwiek poziomie obniżałyby poczucie Twojej wartości.
 • Wzorce myślowe, przekonania, filtry percepcyjne i programy, które na jakimkolwiek poziomie kazałyby Ci krytykować siebie, porównywać się z innymi i oceniać siebie, obniżać swoją wartość. Wszelkie negatywne oraz zniekształcone wizje i obrazy siebie, które masz na swój temat oraz wszelkie filtry percepcyjne przejęte z pól morficznych
 • Niskie poczucie własnej wartości jako mechanizm obronny, wypracowany lub nabyty od przodków czy z poprzednich wcieleń. Może to być spowodowane atakami, poniżaniem czy wyśmiewaniem, kiedy okazywałeś/aś innym, że jesteś świadom swojej wartości. Takie doświadczenia kodują przekonanie, że bezpieczniejsze jest utrzymywanie siebie w niskim poczuciu własnej wartości.
 • Lęki, strach, obawy, aby emanować poczuciem własnej wartości i osiągać sukcesy. Może być to związane z okresem w szkole, kiedy wzorowe zachowanie czy dobre oceny spowodowały, że byłeś odrzucany czy nielubiany a nawet atakowany przez innych. Mogą to być także programy przejęte od przodków czy poprzednich wcieleń. W związku z tym możesz nawet mieć aktywne w sobie przysięgi, złożone świadomie lub nieświadomie, aby nie eksponować już więcej swojej wartości, aby uznawać siebie za kogoś mało wartościowego, bo taka postawa jest bezpieczna i zapewni Ci przetrwanie.
 • Przekonania i emocje z doświadczeń przemocy – fizycznej czy psychicznej, które utrzymywałyby Cię w niskim poczuciu własnej wartości, w tym, że jesteś złym dzieckiem, złym człowiekiem. Mogą to być wspomnienia z Twojej przeszłości, ale także nieświadomie noszone w Tobie wspomnienia przodków, bądź przejęte z poprzednich wcieleń czy z pól morficznych.
 • Tzw. Syndrom oszusta – programy, przekonania, wspomnienia komórkowe, także przejęte, które kazałyby Ci nieuznawać swoich sukcesów, swojej wartości oraz sabotować siebie, swoje sukcesy i swoją wartość
 • Przekonania, programy, które kazałyby Ci wierzyć, że nie masz nic wartościowego do przekazania innym ludziom, a wręcz nie masz w sobie żadnej wartości. Nawet jeżeli świadomie zdajesz sobie sprawę ze swoich talentów, sukcesów i swojej wartości, pewne aspekty Twojej podświadomości mogą przeczyć temu, że masz jakąkolwiek wartość bądź że zasługujesz na sukcesy, które osiągasz.
 • Lęk przed swoją własną wartością. Mogą istnieć w Tobie aspekty, które wręcz boją się Twojej wartości, boją się tego światła w Tobie, stąd ze strachu starają się tą wartość w Tobie przyćmić, utwierdzając Cię w niskim poczuciu własnej wartości
 • Doświadczenia odrzucenia, odtrącenia, porzuceni (np. przez partnera/ pierwszą miłość/rodziców/rodzeństwo/ równieśników, odrzucenie społeczne. Mogą to być także wspomnienia komórkowe przejęte od przodków czy z poprzednich wcieleń.
 • Poczucie niezasługiwania na miłość, bycia niegodnym miłości. Także, że Twoja miłość jest bezwartościowa, że nikt nie chce jej przyjąć, wszyscy ją odrzucają
 • Lęk przed odrzuceniem
 • Programy odrzucania siebie i swojej wartości
 • Nieuświadomione poczucie bezwartościowości (programy rodowe)
 • Poczucie winy z okresu dzieciństwa, własnej przeszłości, ale także poczucie winy, z którego człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy, w ogromnej mierze przejęte od przodków, z poprzednich wcieleń i wielu pól morficznych kolektywnej świadomości ludzkiej.
 • Wstyd, skumulowany z okresu dzieciństwa, dorastania, ze szkoły, z okresu dorosłości oraz przejęty, z wielu źródeł
 • Wstyd i poczucie winy wpływające na dewaluację siebie, swojej pracy i swoich zachowań
 • Doświadczenia bycia upokarzanym, wyśmiewanym, poniżanym, które obniżyły Twoje poczucie własnej wartości.
 • Wzorce przejęte od przodków, które nosisz w swojej pamięci komórkowej, a które obniżają Twoje poczucie własnej wartości 
 • Wzorce przejęte z Twoich poprzednich wcieleń, które nosisz w swojej pamięci komórkowej, a które obniżają Twoje poczucie własnej wartości
 • Wzorce przejęte z pól morficznych narodu Polskiego i innych pól kolektywnej świadomości masowej, które nosisz w swojej pamięci komórkowej, a które obniżają Twoje poczucie własnej wartości.
 • Nieświadomie przysięgi, zobowiązania, lojalność wobec bliskich, które obniżają Twoje poczucie własnej wartości (więcej wyjaśniam w sesji)
 • I wiele wiele więcej…

Na końcu sesji wykonywany jest silny proces nastrajania kwantowego do matrycy najwyższego poczucia własnej wartości.

WAŻNE! SESJE NIE SĄ DLA KAŻDEGO! ZANIM ZAMÓWISZ, PRZECZYTAJ KONIECZNIE – KLIKNIJ TUTAJ

Na czym polega sesja kwantowa?

Podczas pomagam łączyć Cię z polem kwantowym Twojej najwyższej Boskiej świadomości, która silnie oczyszcza i uwalnia Twoje pole kwantowe, umysł i (pod)świadomość z maksymalnej ilości blokad, które jesteś gotowy/a uwolnić na dany moment.

Ta niezwykła sesja kwantowa jest wynikiem wieloletnich badań i obserwacji absolwentki interdyscyplinarnych nauk opartych na zasadach fizyki kwantowej, które studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od ponad 13 lat zgłębiam kwantową naturę ludzkiej świadomości i umysłu, a także najbardziej powszechne i najgłębiej zakorzenione w ludzkiej podświadomości wzorce myślowe i przekonania, które obniżają poczucie własnej wartości oraz blokują doświadczanie w życiu sukcesów, obfitości finansowej, wspaniałych relacji, radości i pasji.

Przez lata nie tylko odkrywałam i badałam te destruktywne mechanizmy, ale także uwalniałam je ze swojej własnej (pod)świadomości korzystając z niezwykle skutecznych metod kwantowych. W efekcie mojej pracy moje poczucie własnej wartości i pewność siebie uległy diametralnej transformacji na wielu płaszczyznach mojego życia. Nie tylko zaczęłam przyciągać do siebie dużo więcej pieniędzy niż wcześniej, ale także zaczęłam swobodnie komunikować się z innymi ludźmi i zapomniałam wręcz o strachu przed przemawianiem, a był on niezwykle silny i towarzyszył mi przez wiele lat. Dzięki temu przestałam bać się odrzucenia oraz tego co pomyślą o mnie inni i właśnie to w decydującym stopniu pomogło mi żyć w zgodzie ze sobą, bez strachu przed odrzuceniem czy też atakiem ze strony innych. Przestałam patrzeć na siebie przez pryzmat tego co inni uznają za właściwe. Otworzyłam się także na osiąganie sukcesów w brazylijskim jiu-jitsu, które stanowi jedną z moich największych pasji. Pomogłam nie tylko sobie, ale także innym otworzyć się na swoją wartość i osiąganie sukcesów.

Na odkrywaniu i uwalnianiu tych niezwykle powszechnych blokujących programów zakorzenionych w świadomości i podświadomości ludzi spędziłam już wiele tysięcy godzin. Zgłębiałam i odkrywałam bardzo złożone mechanizmy ludzkiej psychiki, o których mówi bardzo niewielu, a które leżą u źródła niskiego poczucia własnej wartości. To właśnie dlatego jestem w stanie pomóc Tobie uwolnić się z blokad, z którymi być może od wielu lat nikt inny nie był w stanie Ci pomóc.

W miarę regularnego stosowania Sesji efekty będą się wzmacniać, pogłębiać i utrwalać, gdyż wiele blokad może być zakorzenionych na tyle głęboko, że muszą być uwalniane etapami, z każdym kolejnym podejściem uwalniają się coraz głębsze warstwy danej blokady. Każdorazowe odsłuchiwanie sesji może stanowić wysoki kwantowy skok, jeżeli tylko wyrazisz na to zgodę i jeżeli pozwolisz sobie przyjąć niezwykłą uzdrawiającą energię, która jest w tym nagraniu przekazywana. Sesja zawiera złożenie kilku metod kwantowych, dominuje jednak praca z matrycą energetyczno-informacyjną. Sesja ta oczyszcza pole kwantowe, ale także silnie sprzężone z nim ciało fizyczne oraz podświadomość z wszelkich skumulowanych emocji, przekonań oraz wspomnień komórkowych, które utrwalają te destruktywne programy.

Im więcej takich kwantowych skoków wykonasz, tym wyraźniej będziesz cieszyć się niezwykle wysokim poczuciem własnej wartości i będziesz obserwować pozytywne efekty na wielu płaszczyznach swojego życia.

Jeżeli naprawdę pragniesz dostrzec swoją prawdziwą wartość i cieszyć się prawdziwie wysokim poczuciem własnej wartości, zapraszam Cię w podróż pełną kwantowych skoków. Kwantowych skoków do najwyższego poczucia własnej wartości. Sesja skomponowana jest z muzyką o częstotliwości 432 Hz. 

Pamiętaj jednak, że ta Sesja kwantowa audio jest przeznaczona jedynie do Twojego własnego użytku, bądź osoby, której podarowujesz ją w prezencie. Kupując ten produkt wyrażasz zgodę na to, że wykorzystywany będzie jedynie przez Ciebie, bądź osobę, która otrzyma ją od Ciebie w prezencie. Nie tylko z szacunku do wielu lat mojej pracy i badań, których produkt ten jest owocem, ale przede wszystkim z szacunku do samego siebie. Produkt jest objęty prawami autorskimi i nie może być powielany, kopiowany ani emitowany bez zgody autora. Ja również będę Ci za to bardzo wdzięczna.

Zapraszam z serca, Aga

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ODNOŚNIE KORZYSTANIA Z SESJI KWANTOWYCH W FORMIE NAGRAŃ I INSTRUKCJE ZNAJDZIESZ TUTAJ

SESJE KWANTOWE w formie nagrań uwalniają wiele nieświadomych ograniczeń i wywołują skoki kwantowe. Oczyszczają one umysł, ciało i podświadomość ze szkodliwych przekonań, wzorców, programów i wspomnień komórkowych, które blokują obfitość, miłość, najwyższy potencjał, radość życia, pełnię zdrowia, geniusz i wiele więcej. Wszystkie sesje zmontowane są z piękną muzyką i poza ważnym wprowadzeniem merytorycznym zawierają sesję kwantową, podczas której kolejno wymieniam kluczowe i powszechne wzorce, które najbardziej blokują w danym obszarze. Następnie korzystam z zaawansowanych narzędzi kwantowych, aby te blokady zdekodować z pola kwantowego osoby słuchającej tego nagrania. Sesje można słuchać wielokrotnie. Sesje kwantowe w formie nagrań działają tak samo jak sesje na żywo, ponieważ nagranie także zawiera pole energo-informacyjne, które z uwagi na kwantową naturę funkcjonuje poza czasem i przestrzenią, dlatego nie ma znaczenia kiedy i gdzie słuchasz sesji, jej pole jest dla Ciebie dostępne i pracuje dla Ciebie.

Scroll to Top