UZDRAWIANIE SZTUKĄ

QUANTUM ART, czyli Kwantowa Sztuka to sztuka, która oddziaływuje na pole kwantowe i potencjały odbiorcy. Obraz może aktywować u odbiorcy spektrum wyższych potencjałów, które do tej pory pozostawały “w stanie uśpienia”, niezauważone, o których istnieniu odbiorca nawet nie zdawał sobie sprawy. Może to dokonywać u odbiorcy kwantowych skoków świadomości, których efektem mogą stać się nowe idee i pomysły, motywacja do działania w określonym kierunku lub w obszarach, które dotąd pozostawały nieodkryte, efektem może być także zainicjowanie głębokiego procesu uzdrawiania i transformacji.