UDZIAŁ W SESJI GRUPOWEJ 3os.

PO DOKONANIU ZAMÓWIENIA OTRZYMASZ LINK DO POBRANIA PLIKU PDF Z KLUCZOWYMI INFORMACJAMI ZWIĄZANYMI Z PRZYGOTOWANIEM DO SESJI. JEŻELI MASZ TRUDNOŚCI Z POBRANIEM PLIKU NA SWOIM URZĄDZENIU, SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ MAILOWO NA kwantowyskok@gmail.com, ABYM MOGŁA PRZESŁAĆ CI PLIK BEZPOŚREDNIO.

OŚWIADCZENIE

Rozumiem, że udział w sesji może aktywować reakcje emocjonalne, fizyczne i psychiczne. Niniejszym biorę pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w sesji i za wszelkie następstwa z tego wynikające.

Godząc się na udział w sesji trzeba mieć świadomość i zaakceptować fakt, że wszystko co dzieje się w życiu każdego z nas, przyciągamy do siebie sami, ponieważ wybieramy to świadomie lub nieświadomie (każdy z nas jako kwantowy obserwator tworzy każdy element swojej rzeczywistość w akcie kwantowej obserwacji) i wszystko co dzieje się w Twoim życiu, także po sesji, jest wynikiem Twoich przeszłych (oraz aktualnych)  wyborów, jest więc  Twoją odpowiedzialnością, nie innych ludzi. Musimy pamiętać, że każdy problem i każde cierpienie na naszej drodze zostało wybrane przez pryzmat nieuświadomionego i głęboko zakorzenionego w nas poczucia winy.

DLA KOGO NIE JEST TA SESJA I DLA KOGO MOŻE NIE BYĆ SKUTECZNA?
Sesja NIE JEST dla osób, które nie biorą pełnej odpowiedzialności za to co dzieje się w ich życiu. Sesja NIE JEST dla osób obwiniających za swoje problemy innych ludzi. BARDZO WAŻNE, ABY O TYM PAMIĘTAĆ, BO W TAKIM WYPADKU EFEKTY SESJI MOGĄ CZASEM BYĆ WRĘCZ PRZECIWNE DO ZAMIERZONYCH.

WAŻNE: Sesja nie stanowi porady lekarskiej i konwencjonalnych metod leczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz poważnych zaburzeń zdrowotnych i psychicznych zalecam, aby w pierwszej kolejności skonsultować się z lekarzem.

Zamówienie jest równoznaczne z akceptacją OŚWIADCZENIA oraz Regulaminu

Scroll to Top