Wolność od LĘKU PRZED ODRZUCENIEM

Wolność od lęku przed odrzuceniem jest możliwa, niezależnie od tego jak bardzo lęk ten jest głęboko zakorzeniony. Zapraszam w przestrzeń, w której możesz uwolnić ten lęk PODCZAS TEGO NAGRANIA!

#odrzucenie #matrycaenergetyczna #nastrajaniekwantowe #polekwantowe

Leave a Comment

Scroll to Top